Ogólnopolskie Stowarzyszenie Permakultury

Mapa permakultury w PolsceDobrze było by zma­po­wać per­ma­kul­tu­rę w Pol­sce i poza­zna­czać w jed­nym miej­scu wszyst­kie per­ma-gospo­dar­stwa, ogro­dy i inne przed­się­wzię­cia. Na począ­tek pro­po­nu­je­my mapę powy­żej, nie­ch zaroi się kieł­ka­mi :)

 Jeśli zaj­mu­je­sz się per­ma­kul­tu­rą i chce­sz by Two­je miej­sce zna­la­zło się na mapie, wypeł­nij for­mu­la­rz. Dzię­ki

Miejsca permakultury w Polsce notka wstępna

Poniżej permakulturowe miejsca: gospodarstwa, ogrody, ekowioski... Jeżeli zajmujesz się permakulturą, tworzysz miejsce zgodnie z jej zasadami i chcesz znaleźć się na mapie permakultury w Polsce, zgłoś się :)