Bałagan

Cza­sem nie odróż­nisz czę­ści kwia­to­wej od nie­sko­szo­nej… i w tym cały urok :) 

Leave a Reply