Cukinie

Cuki­nie to jed­ne z moich ulu­bio­nych warzyw, wysia­łam wprost do grun­tu, obło­ży­łam cegła­mi (odda­ją cie­pło), ściół­ko­wa­łam sło­mą, pod­le­wa­łam gno­jów­ką z pokrzyw. 

Leave a Reply