Czego możemy nauczyć się od kultury pierwotnej?

Cze­go może­my nauczyć się od kul­tu­ry pierwotnej?
Kul­tu­ry umia­ru, eko­lo­gii i współ­pra­cy – patrz wideo – oraz wie­lu innych cen­nych umie­jęt­no­ści: Jared Dia­mond The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Societies?

Leave a Reply