Czyściec wełnisty

Na ścież­ce wyrósł czy­ściec weł­ni­sty, więc… ścież­kę trze­ba będzie przenieść :)

Leave a Reply