Warsztaty Projektowania Perma w Ekopoletko Stryszów

stre­fa edu­ka­cyj­no, hoste­lo­wo, gospo­dar­cza – kom­po­sto­we toa­le­ty, oczysz­czal­nia sza­rej wody, powy­żej sto­do­ły warsz­ta­to­wo-noc­le­go­wo-socjal­nej pole namio­to­we i winnica

Leave a Reply