Komentarz

  1. Wspa­nia­li ludzie, cie­ka­wi swiat, chet­ni do roz­mow. Maja prze­pysz­ne i rono­rod­ne rosli­ny do jedze­nia. :) Pole­ca­my!! Są czlon­ka­mi Koope­ra­ty­wy Zuław­skiej Eko-Box. Przez Koope­ra­ty­we albo bez­po­sred­nio w gospo­dar­stwie mozna zaku­pic te wykwint­ne produkty :)

Leave a Reply