gospodarstwo Fohat

Z fio­le­to­wych odmian ta jet naj­wcze­śniej­sza Indy­go Apple, jed­nak naszym ulu­bień­cem jest nie­co póź­niej­sza, dużo grub­sza o łagod­nym sma­ku Ame­tyst Jewel.

Leave a Reply