(Pol­ski)

na tere­nie Pol­ski :) wybra­ne sie­dli­ska: Kacze Bagno w Kurzęt­ni­ku, Kolo­nia Śred­niów­ka, Eko­po­let­ko, Rusi­no­wo, Stań­ko­wa, Nowi­na i Bel­na Górna

(Polski) Warsztaty projektowania permakulturowego 2017 na terenie Polski :) wybrane siedliska: Kacze Bagno w Kurzętniku, Urodzajnia na Średniówce, Ekopoletko, Stańkowa, Nowina, Belna Górna, Jabłonkowy Gaj w Jabłonce, Purda, Farma Czerniec oraz Rusinowo koło Świdwina

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.