(Pol­ski)

na tere­nie Pol­ski :) wybra­ne sie­dli­ska: Uro­dzaj­nia na Śred­niów­ce, Osa­da Gaj, Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Aka­ma, Rebel Gar­den w Brzezinkach..

(Polski) Warsztaty Permakultury’18 na terenie Polski :) wybrane siedliska.. Urodzajnia na Średniówce, Centrum Makrobiotyczne Akama, Rebel Garden w Brzezinkach i Jabłonka na Podkarpaciu..

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.