Ogród Gai

80,00 

Cate­go­ry:

Description

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Additional information

roz­miar

20 x 25 x 2 cm

waga

1 kg

okład­ka

mięk­ka

papier

eko­lo­gicz­ny, nie­po­cho­dzą­cy z wycin­ki

druk

kolo­ro­wy: zdję­cia, ilu­stra­cje, gra­fi­ki, wykre­sy

isbn

978−83−951032−0−9

wysył­ka

pocz­ta pol­ska, pacz­ka 16,50 zł

You may also like…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *