Rusinowo

Ziem­nia­ki pod koł­der­ką ze sło­my z dodat­kiem sko­szo­nej tra­wy. Tutaj świe­żo „poście­lo­ne”, obec­nie już wycho­dzą pędy ponad sło­mę… To polet­ko rów­nież znaj­du­je się „na górce”.

Leave a Reply