spirala ziołowa

cegla­na

Wry­so­wa­na w pro­jekt Rebel Gar­den spi­ra­la zosta­ła zre­ali­zo­wa­na; tutaj z inne­go uję­cia, świe­żo zbu­do­wa­na z wie­chą z nawło­ci na szczy­cie :) Zwra­cam uwa­gę na brą­zo­we narzę­dzia: szpa­del i łopatkę.
__________
uprawiaj.pl

Leave a Reply