Warsztaty Projektowania Perma w Stańkowej

przy­go­to­wu­je­my wegań­ski obiad pod fla­gą „Food Sove­re­ign­ty” suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej – na warsz­ta­tach jest rówież obec­ny ruch Nyele­ni Polska

Leave a Reply