Komentarz

  1. tu mogła by być grząd­ka, stwo­rze­nie jej wyma­ga pra­cy, jest spo­ro kamie­ni do budo­wy pod ręką, tyl­ko czy znaj­dą się te ręce?

Leave a Reply