Komentarz

  1. …ale w pło­cie są dziu­ry, korzy­sta­ją z nich miesz­kań­cy, wypro­wa­dza­ne są tam psy na przykład..

Leave a Reply