Komentarz

  1. sześć donic nali­czy­łem… (te podusz­ki? widać że miej­sce jest odwie­dza­ne… mogą się tam dziać ogni­ska, pijac­kie roz­ró­by też… oby nie huli­gań­skie akty)

Leave a Reply