Komentarz

  1. sła­bo zabez­pie­czo­na stu­dzien­ka… moż­na by posta­wić na niej donicę

Leave a Reply