gospodarstwo Fohat

Atrak­cyj­ny kształt dzwo­necz­ków posia­da widocz­na w skrzyn­ce odmia­na Bishops Crown (Biskup Bishop) rów­nież o dużym stę­że­niu kapsaicyny.

Leave a Reply