gospodarstwo Fohat

Te jabł­ka zawsze były naszym hitem! To dese­ro­wa odmia­na Witos. Bar­dzo soczy­sta o uni­kal­nym sma­ku i słod­kim soku.

Leave a Reply