Warsztaty projektowania permakulturowego w Kaczym Bagnie
25–28 maja’17, fot. Bartosz Chlebowski

mie­rze­nie pro­fi­lu cyr­klem, wię­cej ład­nych zdjęć w postach Fb (wkle­jo­ne w na dole warsz­ta­to­we­go postu)

Leave a Reply