Kompostella

Hor­ten­sja drze­wia­sta, kwit­nie zmie­nia­jąc kolor. Odcie­nia różo­we­go nabie­ra póź­nym latem.

Leave a Reply