Kompostella

Grząd­ka przy­go­to­wa­na jesie­nią meto­dą back-to-eden, moje pierw­sze podej­ście do upra­wy per­ma­kul­tu­ro­wej.

Dodaj komentarz