Kompostella

Sad uzu­peł­nio­ny jesie­nią o jabłon­ki: papie­rów­ka, kosz­te­la, anto­nów­ka. Do tego cze­re­śnia, czar­ne porzecz­ki i agrest

Leave a Reply