Kurs projektowania naturalnego – Część I Biodomek , Gniewoszów, kotlina KłodzkaWarsz­ta­ty dla archi­tek­tów orga­ni­zo­wa­ne przez eKo­da­ma przy udzia­le Permakultura.Edu.PL, w Gnie­wo­szo­wie w Kotli­nie Kłodz­kiej. Wię­cej info w udo­stęp­nio­nym niżej wydarzeniu.


Leave a Reply