Ścinawa – zaczątek fruit forest

Spo­tka­nie na jezior­ku. Drzew­ka to był pre­zent uro­dzi­no­wy. Razem je posa­dzi­li­śmy. Teraz każ­dy zaglą­da i się dopy­tu­je o swo­je drzew­ko. Pięk­nie :)

Dodaj komentarz