Ścinawa – zaczątek fruit forest

Nasa­dze­nia w 2014 roku roślin czysz­czą­cych wodę oraz jadal­nych. Rośli­ny oczysz­cza­ją­ce: trzci­na, sit, kosa­ciec żół­ty, tata­rak zwy­czaj­ny, wywłócz­nik, potocz­nik wąsko­list­ny, Roga­tek sztyw­ny, Ocze­ret jezior­ny, man­na mie­lec, mię­ta wod­na. Rośli­ny jadal­ne np. Pał­ka wod­na, Kotew­ka orzech wod­ny, Rukiew wod­na

Dodaj komentarz