Ścinawa – zaczątek fruit forest

Widok jezior­ka w 2014 roku. Zało­że­niem jest by jezior­ko było natu­ral­nie oczysz­cza­ją­cym się sta­wem kąpie­lo­wym z pomo­stem.

Dodaj komentarz