Ścinawa – zaczątek fruit forest

Nasa­dze­nia topi­nam­bu­ru, w bagien­nej czę­ści łąki, któ­ry lubi gle­by żyzne i wil­got­ne. Za dzie­sięć lat to będzie pięk­ny ogród leśny :)

Dodaj komentarz