Niby trawnik

Kawa­łek poro­śnię­ty tra­wą koszę ręcz­ną kosiar­ką, a sko­szo­nej tra­wy uży­wam jako ściółki. 

Leave a Reply