Nowina

Typo­we dla lokal­nej, XIX-wiecz­nej zabu­do­wy wiej­skiej obra­mo­wa­nie okna ;)

Leave a Reply