Orzech

Roz­sia­ne przez pta­ki, małe sadzon­ki orze­chów wło­skich rosną, gdzie chcą… 

Komentarz

Leave a Reply