Ostoja Biodomek – ogród permakulturowy

Nasa­dze­nia drzew w 2016 roku. Szcze­pie­nie miko­ry­zą. Drze­wa jak orze­chy, wiśnie sta­ram się nasa­dzać od nasion lub natu­ral­nych sadzo­nek. Drze­wa owo­co­we wybie­ram głów­nie ze sta­rych odmian jak Sza­ra rene­ta, Oliw­ka..

Dodaj komentarz