Posadź drzewko! Twój sad projekt zakładania i prowadzenia finansowanych społecznościowo sadów permakulturowych w systemie RWS (rolnictwa wspieranego społecznie)

Opis pro­jek­tu…

[sche­mat sys­te­mu sadu meto­dą Sob­ko­wia­ka NAP]

gale­ria odmian drzew – ofer­ta – sta­re i nowe odpor­ne odmia­ny

[miej­sca: Pur­da, Dobro Kra­sków..]

Dodaj komentarz