Kurs Permakultury’18 – webinary

100,00 

Kate­go­ria:

Opis

Nagra­nia webi­na­rów Kur­su Per­ma­kul­tu­ry 2018, pięć czę­ści. Opis cało­ści oraz część pią­ta dostęp­na na zajaw­kę :) na stro­nie webi­na­rów.
 Do webi­na­rów dołą­czo­ne w pre­zen­cie nagra­nia wykła­dów wideo

Możesz lubić także…