Rancho Stokrotka

Przed naszym domem rośnie sta­ry dąb. Jego wiek jest sza­co­wa­ny na
ponad 200 lat. Latem daje nam cudow­ny cień a zimą wyglą­da pięk­nie jak jest oszro­nio­ny.

Dodaj komentarz