Rancho Stokrotka

Kosze­nie wca­le nie jest cięż­ką pra­cą. Przy­jem­nie jest kosić o
poran­ku i słu­chać jak kosa wte­dy gra. Sad i to cze­go konie nie doja­dły na łąkach kosi­my tra­dy­cyj­ną kosą alpej­ską.

Dodaj komentarz