Rożnorodność

Kwia­ty, zio­ła, „chwa­sty“… wędru­ją swo­bod­nie, zaska­ku­ją w róż­nych czę­ściach ogro­du.

Dodaj komentarz