Rusinowo

w tle nasze polet­ko z zaczę­tym już ogród­kiem warzyw­nym. Z pra­wej stro­ny widać krze­wy dzi­kiej róży. Zimą roiło się tu od pta­ków, któ­re zja­da­ły pozo­sta­łe na krze­wie owoce…

Leave a Reply