Rusinowo

Inspek­cik sprzed kil­ku lat. Wciąż daje rade, a myśle­li­śmy że sta­wia­my pro­wi­zor­kę na jeden sezon. Z tyłu nie­wi­docz­na szy­ba, któ­rą zamy­ka­my na noc. Wysie­wa­my tu wio­sną warzyw­ka na roz­sa­dę. i rzod­kiew­ki na wcze­śniej­szy zbiór.

Leave a Reply