Rusinowo

Jesz­cze widok z góry na gospo­dar­stwo i naj­bliż­szą oko­li­cę. Czer­wo­na linia wyzna­cza gra­ni­cę działki.

Leave a Reply