Rusinowo

Też widok z podwór­ka, ale na dru­ga stro­nę, stre­fę odpo­czyn­ku w cie­niu lipy. Dalej w górę znaj­du­je się nasze polet­ko.​.. ​W lip­cu jak zakwit­nie lipa zaroi się tu od owa­dów… Moż­na będzie zebrać co nie­co na her­bat­kę i nacie­szyć zmy­sły wspa­nia­łym zapachem.

Leave a Reply