spirala ziołowa

bio­róż­no­rod­ność

Na dowód przy­cią­ga­nia życia w sadzaw­ce przy spi­ra­li w Osa­dzie już następ­ne­go dnia po wypeł­nie­niu wodą zamiesz­ka­ła żab­ka. a psz­czo­ły zaczę­ły przy­la­ty­wać gasić pra­gnie­nie już tego same­go dnia :)

Leave a Reply