Warsztaty Projektowania Perma w Stańkowej

wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty jak zwy­kle przy kocioł­ku warzyw :) i pierw­szy krąg z gada­ją­cą łyżką :)

Leave a Reply