Warzywnik

Pomi­dor­ki kok­taj­lo­we, dynia i cuki­nie w towa­rzy­stwie kępy sło­necz­ni­ków, obok porzecz­ki bia­łe i czer­wo­ne. Ściół­ko­wa­ne zręb­ka­mi drew­nia­ny­mi i tym, co wpad­nie w ręce :). Pomię­dzy nagiet­ki-samo­siej­ki i aksamitki. 

Leave a Reply