Wiosna

Mali­ny wscho­dzą, paty­ki cze­ka­ją na gro­szek, jemy szczy­pio­rek, patrzy­my, co tam jesz­cze spod sło­my wyrasta… 

Leave a Reply