Woda, retencja i fitoremediacja Wykłady permakultury część 5

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA

GRUPY FB
  • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
  • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
  • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
  • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
  • Dodaj komentarz