Ładowanie Wydarzenia

« All Wyda­rze­nia

Agro-Perma-Lab

18 października28 października

10-dnio­­we szko­le­nie liderów/ek, edukatorów/ek i aktywistów/ek agro­eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry; wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pod lin­kiem.

Szczegóły

Start:
18 paź­dzier­ni­ka
Koniec:
28 paź­dzier­ni­ka

Miejsce

Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy
Grzy­bów

Organizatorzy

Nyele­ni Pol­ska
PermaKultura.Edu.<span class=„caps“>PL</span>
Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy
Scho­la Cam­pe­si­na


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ