Ładowanie Wydarzenia

« All Wyda­rze­nia

  • To event minę­ło.

Festiwal Wibracje 3.0

13 czerwca godz.14:0016 czerwca godz.14:00

PermaKultura.Edu będzie obec­na na kolej­nej edy­cji Festi­wa­lu Wibra­cje – nasze pro­po­zy­cje wykła­dów: Świa­do­mość Roślin i Świa­do­mość Wody w kon­tek­ście holi­stycz­nie ujmo­wa­nej filo­zo­fii życia. Peł­ne info na wyda­rze­niu Fb: https://www.facebook.com/events/2179186192295532/

Szczegóły

Start:
13 czerw­ca godz.14:00
Koniec:
16 czerw­ca godz.14:00

Miejsce

War­sza­wa


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ