Ładowanie Wydarzenia

« All Wyda­rze­nia

  • To event minę­ło.

Seria objazdowych Warsztatów Zachowywania Starych Odmian

2 marca godz.10:007 kwietnia godz.17:00

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych – w żar­go­nie ogrod­ni­czym: „warsz­ta­ty szcze­pie­nia“ – odbę­dą się wcze­sną wio­sną 2019, tuż przed okre­sem wege­ta­cji, by „zaszcze­pio­ne“ drzew­ka mogły się przy­jąć w ogro­dach :)
Wszyst­ko o warsz­ta­tach na stro­nie
https://permakultura.edu.pl/warsztaty-szczepienia/

Szczegóły

Start:
2 mar­ca godz.10:00
Koniec:
7 kwiet­nia godz.17:00

Miejsce

Pol­ska
wybra­ne sie­dli­ska na tere­nie całe­go kra­ju


Zobacz: ARCHIWUM WYDARZEŃ